Academic writing

 

Christian Ståhl is employed as associate professor at Linköping University, and conducts research and writes academic publications related to social insurance, work, and welfare. He is also a research leader at HELIX Competence Centre and adjunct scientist at the Institute for Work & Health in Toronto. 

 

Full list of academic publications by Christian Ståhl:

 

Publications in international academic journals: 

 

Publications in Swedish academic journals

 

Academic dissertation

 

Reports

 

Book chapters

  • Ståhl, C., Seing, I. (2018): “Reforming Activation in Swedish Work Disability Policy”, i MacEachen, E. (red.): The Science and Politics of Work Disability Prevention, Routledge.
  • Ståhl, C. & Anderzén, I. (2016): ”Leder myndighetssamverkan till ökad arbetsförmåga?” i Danermark & Larsson Tholén (red.): Arbetsliv för alla: Funktionsnedsättning och arbete. Malmö: Gleerups.
  • Ståhl, C. (2015): ”Arbetsrehabiliteringens aktörer och roller – ett systemteoretiskt perspektiv”, i Ekberg, K., Eklund, M., Hensing, G. (red): Återgång i arbete: Processer, bedömningar, åtgärder. Lund: Studentlitteratur.
  • Ståhl, C., Seing, I. (2014): ”Arbetslinjer och arbetsförmåga i det svenska socialförsäkringssystemet”, i Ekberg, K. (red): Den relativa arbetsförmågan – Teoretiska och praktiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur.
  • Ekberg, K., Ståhl, C. (2014): ”Arbetsplatsen som arena för arbetslivsinriktad rehabilitering”, i Ekberg, K. (red.): Den relativa arbetsförmågan – Teoretiska och praktiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur.