SAGAN OM FRAMTIDEN SOM FÖRSVANN


Sagan om framtiden som försvann är berättelsen om vad vi kan vänta oss när den globala medeltemperaturen på jorden stiger, grad för grad. En ny grad publiceras varje vecka.Förutom den första graden – som vi uppnådde för några år sedan – så är det en berättelse om sådant som inte har inträffat ännu. Därför är det en saga. Det betyder inte att berättelsen är påhittad.

 

Sagan om framtiden som försvann är i stor utsträckning en tolkning av Mark Lynas böcker* som i sin tur är baserade på klimatforskning. För den som är intresserad av originalkällorna rekommenderas de rapporter som the Intergovernmental panel on climate change ger ut.

 

Sagan om framtiden som försvann är en berättelse om något som ännu inte har inträffat, en berättelse som riskerar att bli sann men inte behöver bli det. En saga om en framtid som riskerar att försvinna och tas ifrån oss.

 

För att förhindra framtiden från att försvinna måste vi sluta göra ingenting och sluta att tyst acceptera den riktning som andra har bestämt att vi ska gå, rakt mot klimatkollapsens avgrund.

 

För att förhindra framtiden från att försvinna, för oss själva och för de som kommer efter oss, måste vi tillsammans staka ut en ny riktning och kräva att den globala uppvärmningen behandlas som den kris som den är.

 

Stommen i sagan utgörs av sex graders uppvärmning, vad vi har att vänta vid varje grad och vad som är konsekvenser av uppvärmningen. 


* Sex grader: vår framtid på en varmare jord (2007) och Our final warning (2020).


1°: Bara en grad

 

Att jordens medeltemperatur är en grad varmare nu än för hundra år sedan: World meteorological organization, 2018: WMO climate statement: past 4 years warmest on record.

 

De vetenskapliga undersökningarna om bekräftar betydelsen av 1° uppvärmning för värmeböljor och torka kan hittas i IPCCs rapporter eller i Mark Lynas bok Our final warning.

 

Vilka de huvudsakliga källorna till koldioxidutstläpp är (industri, transport, mm) kan man läsa om i IPCC’s rapporter t.ex: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/.

 

Varmare klimat kan ge fästingar med blödarfebervirus i Sverige. SVT 18/6 2023. “De uppsöker ofta sitt mål mer aktivt än vad våra fästingar gör”.


Vad kan vi göra?

 

Här finns en 5 minuter lång video som berättar vad som behöver göras för att stoppa klimatförändringarna:


Om du känner att du på något sätt vill agera kan du hitta ett sätt att göra det på här:

https://www.greenpeace.org/sweden/agera/

https://extinctionrebellion.se